Kvalitetsansvariga.se

Kvalitet inom den offenliga sektorn

Kvalitet inom IT

shutterstock_323336327IT är vår tids viktigaste verktyg för att stärka välfärden och den offentliga sektorn. Med hjälp av IT kan de kommunala verksamheterna bli bättre. Barn och ungdomar kan glädja sig åt en skola som är mer stimulerande. Familjer som vill bygga hus får snabbare besked. Äldre som har hemtjänst kan känna sig tryggare. Alla som bor och verkar i kommunen kan få en demokrati som är öppnare och aktivare.

Syftet med Sveriges IT-kommun är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna. Genom att lyfta fram förebilderna visar Utmärkelsen Sveriges IT-kommun att effektivitet stavas med IT. Alla kommuner som använder IT för att utveckla verksamheter och demokrati är välkomna att anmäla sig före 15 februari 2016.

Bakom Utmärkelsen Sveriges IT-kommun står KvalitetsMässan och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Intel, Microsoft, Telia, Vinnova och IT-Företagen.