Beskrivning: Byggfukt , ett känt men svårbekämpat begrepp. Bilden ovan har tagits under montering av ett fabrikstillverkat hus under vintersässongen 1997. Under en helg utan regn/snöskydd samlade byggnaden på sig c:a 500-600 liter vatten i form av isbeläggning på plattan, vatten mellan väggblock , i isoleringen mm. mm. En del snö och is skottades bort från platta på mark men en del skadat material måste bytas ut. Mineralull som blivit blöt måste alltid bytas ut.

Fuktmekanik: Tänk Dig att ingen påtalar att den här mineralullskivan måste bytas ut. Vad händer med den fuktiga skivan? Jo, med största sannolikhet häftar entreprenören igen byggfolien över isoleringen, skruvar på gipsskivan och sedan får byggnaden på bästa hand ta hand om den fukt som blivit inbyggd. Eftersom fukten ligger närmast insidan kommer den gynsamma temperatur som råder där( c:a 19-21 gr.C) och den höga fuktigheten som delvis går in i virke bidra till mikrobiologisk tillväxt. Troligen kommer inga tecken synas på insidan eftersom byggfolien avskärmar ”svampskogen” effektivt från innerluften. Efter en viss tid kan fukten torka bort men den kan även tillta och permanent skada regelverk som är av tunnregelsystem och ruttnar mycket snabbt.Därför är det mycket noga med att fukt av den här sorten får ej byggas in i konstruktioner.