Beskrivning: Bilderna har tagits under en besiktning av utförd grund inom stadsdelen Lidingö. Bilden till vänster visar att entreprenören återfyllde murade grundväggar med stora stenblock, brädor med spik, metalband som blivit över från spända förpackningar, annat skräp. Återfyllningen punkterade platonmatta på flera ställen och resultatet blev att grundmuren vattnades utifrån vilket kunde konstateras genom de synliga fuktfläckar på insidan- Bild till höger. Det är mycket viktigt att grundmurar på ett konstruktionsstadium utförs så att dessa hålls torra och luftade. Det finns inga ”mirakelmattor” som kan stoppa vatten om konstruktionen är utförd felaktigt och dessutom bygget genomfört slarvigt med byggfusk. Man kan ställa sig frågan varför blev det så? Mitt svar är följande: När byggherren tecknade ett entreprenadsavtal med entreprenören som gick ut på fastpris då hade entreprenören i sikte sitt vinstintresse genom att spara på byggkostnader. Följande synliga besparingar gjorde han:

1. Borförsel av schaktmassor som inte duger till återfyllnad kring 3.000:-

2. Inköp av fyllnadsmassor makadam 8-16 3 lass 3.000:-

3.Konteinerkostnad för sopor 1500:-

4.Maskintid 4 timmar 2.000:-

Vinsten genom genomföra detta fuskverk var +10.000:- till entreprenörens fördel och förluster för BH kan ej lätt uppskattas men i detta fall var de c:a 10 ggr större eftersom jobbet gjordes om på bekostnad av Byggherren och prislappen blev sådan.

Statik:

Fuktmekanik: Markvatten från nederbörd rinner i detta fal från slänen ovanför fyllnaden och utövar tryck på platonmata som är inte tät. Vattnet tränger genom och trycker ut på insidan. Fuktskadan är ett faktum. Att åtärda problemmet kan man bara genom att göra om hela jobbet från början, gräva upp, fixa dränering, avleda dränvatten på rätt sätt, lägga på plattonmatta, återfylla med makadam c:a 30 cm mot mattan och sedan återfylla med osorterade fyllnadsmassor. Inklusive etablering kan kostnaden ligga på 50 000 kr eller mer. Varför frågar jag ?

Konsekvensutredning:

1.Byggnaden kan bli fuktskadat, svamp och mögel kan växa inomhus i anslutning till trä.

2. Hälsorisker är uppenbara