Beskrivning: Motivet har tagits på en nybyggt grund Inom stadsdelen Lidingö, en sk.bättre kranskommun till Storstockholm.. Byggherren som i brist på kvalitetsansvariges intresse för byggnation själv utövade viss tillsyn började ana att inte allt står rätt till och hörde av sig till mig för att utföra en opartisk besiktning. Besiktningen resulterade i att bygget stoppades helt tills fel i besiktningsprotokoll åtgärdats. Trots den ovanligt höga kostnaden BH erlagt till entreprenören grundlades byggnaden i vissa delar helt på orörd gräsmatta som fylldes på med stenar och bråte. Till denna objekt hör ett 20 tal bilder som visar fel och brister. Normallt skall man grundlägga på schaktbotten som är fri från organisk material, har tillräcklig bärighet för aktuella laster och löper inte risk för sättningar eller tjällyft

Statik: Byggnadens vikt belastar grundmuren som vilar på lös stenfyllnad över gräsmatta. Sedan organisk material ruttnat, minskat i volym uppstår det stora hål under grundmuren och sättningen kan vara aktuell.

Fuktmekanik: Myllan som bekant håller fukt som förmedlas genom kapillärkraft högre upp i konstruktion och som kommer att vara synlig även på insidan. Vid kontakt med organisk material på insidan kan svamptillväxt påbörja. Huset kan utveckla ” Sjuka hus” symptom.

Konsekvensutredning:

1.Byggnaden kan få sättning

2.Byggnaden kan bli fuktskadat, svamp och mögel kan växa inomhus i anslutning till trä.

3. Hälsorisker är uppenbara

4. Energiförluster kan bli aktuella.