Beskrivning: Motivet har tagits under pågående sprängning för en villagrund. KA utförde sprängbottenbesiktning innan makadam påfördes och uptäckte att vattensamlande hål var kvar i sprängbotten. Motivet är särskild intressant ur den synvinkel att ett sådant vattenhål under grunden kan orsaka mycket svåra fuktproblem. Att efterhand identifiera varifrån plattan suger fukt och dessutom åtgärda fel kan vara omöjligt. Det är således av ytterst stor vikt att sprängbotten skall besiktigas av en oberoende besiktningsman som fastställer att inga vattenhål i sprängboten finns kvar då makadam påföres. Någon kanske säger att till det har vi egenkontroller men med utgångspunkt från min 15-åriga erfarenhet kan jag med god säkerhet påstå att entreprenörens egen ekonomi går före kvalité i egenkontrollplan och särskild i de fall där effekter av kvalitetsbrist är inte direkt synliga.

Statik:

Fuktmekanik: Ytvatten följer oftast bergytan som oftast under byggnaden och även utanför har en viss lutning. Vattenmängden som paserar under huset är beroende av hur stor lutande yta finns uppströms huset. Anta att Du bygger på en svag bergslänt och planspränger för huset då blir allt vatten som regnar på bergslänten passera under Ditt hus. Det är fördel att låta vattnet passera under huset så fritt som möjligt med minsta hinder, att försöka hindra vattnet komma under huset med betongvallar, tätskikt ( ROCHA GILL) mm är oftast misslyckat , vattnet hittar alltid någon väg att ”rinna ner”. Det är däremot viktigt att avskilja husgrunden från det rinnande vatten med ett skikt av tvättad makadam som effektivt bryter kapillärkrafter. I sådana fall som bilden visar kommer det alltid finnas vatten kvar i den samlingsgryta som lämnades kvar under huset , det dunstar inte och kan endast tas upp genom kapillärkraft till husgrunden vilket är ej önskvärd. Därför också är det mycket viktigt att sprängbotten skall luta nedströms och ej ha kvarvarande vattensamlingar.

Konsekvensutredning:

1.Byggnaden kan bli fuktskadat, svamp och mögel kan växa inomhus i anslutning till trä.

2. Hälsorisker är uppenbara