Den här sidan bygger på mina iaktagelser på mitt jobb. På arbetstiden observerar jag min omgivning och noterar förändringar. Förändringar i stilar, byggnadsteknik, lagar, planlösningar och vem bygger mest. Vilka företag går under och vilka vinner nya marknadsandelar och varför? Helt enkelt, vad man läger märke till när man besöker ett nytt objekt. Iaktagelser syftar definitivt inte till att bilda trender utan att förmedla verkliga förändringar. På den här sidan finns det inte plats för en teknisk analys av trendigt byggande. Eventuella följder och felaktigheter är inte beaktade. Som exempel kan nämnas att det har blivit trendigt med fönster ner till golvet. Det är en markant förändring ur säkerhetssynpunkt, fuktproblematik, värmetransport, beständighet och arkitektoniska valörer är förändrade. jag kan bara konstatera att det förekommer på marknaden fler och fler sådana fönster men går inte in på utvärdering av förändringen. Som kund till mig får Du däremot en genomgång med eventuella värderingar från min sida som Du själv senare kan ta hänsyn till.

1.Trendig byggteknik., grundläggningar, stommar

2.Trendiga planlösningar och arkitektur

3. Entreprenadsformer

4. Inredningsdetaljer

5. Lagar förändrar arkitekturen

6. Materialval.

7. Priser och ekonomi för övrigt.

8. Uppvärmning, ventilation, elanläggningar mm.

7. Flera intressanta iaktagelser, nya rubriker kan tillkomma.

Byggteknik

Det vanligaste nybyggda huset idag i min omgivning som sträcker sig från Nynäshamn till Norrtälje, är ett fabrikstillverkat hus med trästomme på platta på mark. Platta på mark utförs av prefabricerade element , antingen av lättklinkerbalkar eller cellplast som avgränsande kantelement och underliggande cellplast som värmeisolering. Isoleringens tjocklek ökade i takt med ökade energipriser och på 20 år ökade från 100 mm till 300 mm. De flesta hus värms upp idag med hjälp av golvvärme. Värmeslingan som gjuts in i betongen ansluter till en golvvärefördelare som kopplas vidare till en värmepump. Om uppvärmningstekniken skriver jag i separat kapitel.