Jo, ledarskap är komplext och vi betonar alltjämt ledarskapets betydelse för verksamhetens effektivitet och resultat. Att strategiskt arbeta med Ledarskapledarskapsutveckling är idag en förutsättning för organisering av verksamheter. Att vara chef och ledare är en stor glädje och innebär en mångfald av uppgifter och ansvar, där förutsättningar förändras.

Hur är du en framgångsrik ledare som skapar tillit och förtroende i din verksamhet? Hur använder du dina medarbetares och dina egna styrkor och förmågor?

Du som ledare behöver ha god kompetens och vara väl förtrogen i din roll och funktion. Du behöver ha förståelse och insikt kring hur du kan arbeta med konkreta verktyg för utveckling och förändring.

Våra ledarskapsutvecklingar ger dig förutsättningar för kompetens kring hur du utövar ditt ledarskap, skapa strategier för utveckling och skapa former för erfarenhetsutbyte. Vi vill ge dig som deltagare möjlighet till att ta del av forskning och ge utrymme för kreativa och ”kritiska” diskussioner.

För mer information om våra ledarskapsutvecklingsprogram maila oss