Kvalitetsansvariga.se

Kvalitet inom den offenliga sektorn

Platta på markforkning

Platta på mark typ1!

 

Förklaringar

1.Yttervägg, 2.Syllisolering, 3.Kantbalkselement, 4.Dränering, 5.Schaktbotten, 6.Duk vid behov, 7.Makadam min.150 mm 8.Golvytskikt, 9.Underlag, 10.Betong, 11.Armering, 12.Cellplast, 13.Ev.värmeslinga, 14.Makadam minst 150 mm.

Beskrivning: Denna konstruktion kan inte tillämpas utan modifiering då undergrunden består av lera och pålning måste utföras. Laster från husets bärande delar skall föras ner till underliggande mark därför måste cellplastens tryckhållfasthet under byggnadens livslängd klara dessa laster utan att deformeras. Byggnadens livslängd kan vara 150-200 år och under den tiden skall alla ingående material bevara sina egenskaper. Fordra därför från leverantören att där cellplasten fyller bärande funktion skall den vara typgodkänd för det av Swedac-accrediterat företag, SITAC mm. Den synliga delen av sockel består av fiberarmerad skiva , ganska ömtålig .

Fuskmoment: Cellplasten är inte typgodkänd eller av olämplig kvalitet , dräneringen ligger för högt, makadam eller annat kapilärbrytande skikt står i direkt kontakt med leran som lätt ”kryper” uppåt med tiden, materialskiljande duk saknas, schaktbotten är inte fri från rötter och organiskt material, dräneringen lutar inte , dräneringen och stuprör är ihopkopplade och vid kraftiga regn går regnvatten under huset, värmerör ligger vid betongens yta med risk för sprickor och punktering, tjällyft under vissa omständigheter kan vara aktuell.

Fördelar:Enkel montage, bra värmeegenskaper, sparar värme, kan tillämpas vid varmgolv.