Kvalitetsansvariga.se

Kvalitet inom den offenliga sektorn

Research på grunden

Snitt av villagrund med dold fel, vattensamling under platta på mark

ritad av: Lukasz Stanislawski

Beskrivning: Skissen visar en vattenficka i schaktbotten eller sprängbotten som kan samla tillrinnande vatten och bilda helt enkelt en liten sjö under ditt hus Beroende på omständigheter kan en sådan vattensamling ge upphov till fukt i betongplattan. Att fastställa orsaken till fuktproblemmet och eliminera det efterhand kan det bli näst omöjligt när huset står färdigt därför skall spränbotten/schaktbotten vara utförd så att vattnet på ett naturligt sätt ledes bort från grundens hela yta och inte bara från kanter där dräneringsrör finns.

Lite om kapillära krafter: Kapillärkraft suger vatten från lägre nivåer där tillgången på vatten finns högre upp och stighöjden för det fria vattenstapeln är beroende av fyllnadsmaterialets egenskaper. Jämför en sockerbit som Du lägger på ett kaffefat med lite kaffe på bottnet, sockerbiten suger i sig kaffet upp till toppen. Det är vad som händer med olika byggnadsmaterial som vilar på fuktigt schaktbotten , de transporterar vattnet uppåt mot grundkonstruktion. För att avbryta vattenvandringen använder man sig av kapillärbrytande material . Eftersom det är mycket viktigt att husgrunden står torrt måste materialet under huset vara kontrollerat att det har kapillärbrytande egenskaper samt skickttjockleken får ej understiga kapillärstighöjden för respektive material. Lera har en kapillärstighöjd på upp till 15 meter, fantastiskt eller hur. Där bör Du dra slutsatsen att dräneringsskikt under huset måste vara rent och fritt från leran. Dräneringsskitet som kan vara makadam eller fraktionsbestämd grus skall avskiljas från schaktboten ,om det är lera med materialskiljande duk eller materialskiljande filter som är inte så vanligt numera, det är duken som gäller. Trots ämnets allvar ser jag många byggen utan duk där man tippar makadamm direkt på lerbotten. Se till att det inte händer på Ditt bygge. 200 mm tvättad makadam kan vara lagom under plattan.