Kvalitetsansvariga.se

Kvalitet inom den offenliga sektorn

Sveapriset för Kvalitet

shutterstock_393679888Av de 77 IT-projekt från vården och omsorgen som anmälde sitt intresse för SveaPriset har nomineringsgruppen utsett fyra stycken för vidare granskning.

De nominerade projekten är:
Anna-projektet
Karin Bengtsson, Nacka kommun, Lars Ferner Larsson, Täby kommun, och Elisa-beth Widman, Upplands Väsby kommun.

SARAH – Vårdmötet i hemmet
Susanne Andersson, Norrbottens läns landsting, och Anna-Lena Andersson, Luleå kommun.

SIL – Svensk Informationsdatabas för Läkemedel
Lucienne Fredriksson, Ulf Öhman och Marie Eliasson, SIL – Svensk Informationsdatabas för Läkemedel.

Åtkomst av vårdinformation via översikter
Lars Jerlvall, Anders Bernholtz och Lars-Åke Pettersson, Landstinget i Östergötland.

SveaPriset är en ny utmärkelse för att stimulera IT-innovationer i vården. Syftet är att främja en utveckling i linje med den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Genom att samverka, byta information och se över vårdprocesserna skapas förutsättningar för en effektivare och bättre vård i hela Sverige.