Kvalitetsansvariga.se

Kvalitet inom den offenliga sektorn

Kvalitetskontroll för Villaköpare

Den här sidan tillägnas Dig som planerar att köpa en ny eller begagnad villa . Den aktuella informationen är ett resultat av mångårig erfarenhet av projektering, arbetsledning samt arbete inom kvalitetssäkring. För närvarande arbetar jag som kvalitetsansvarig och ofta kommer i kontakt med olika husleverantörer, deras underentreprenörer och byggherrar. De flesta av mina kunder som ofta är förstagångs husköpare kommer till mig när valet av husleverantör och underleverantörer är spikade och då är det svårt att förändra ingångna avtal utan att priset på objektet förändras till Din nackdel. Det är därför viktigt att Du har den kunskap som erfordras vid val av av de tekniska lösningar som presenteras av Din säljare och Du kan utvärdera offertens innehåll på ett korrekt sätt ur teknisk och ekonomisk synvinke. Mitt mål är att förhindra att Du köper ett hus på grund av det förtroende som säljaren skapade hos Dig till produkten utan på basis av Din kunskap. Ta Dig därför tid och gå noga genom samtliga kapitel i den här kostnadsfria kursen för villaköpare. Om Du efter avslutade studier endå skulle känna Dig osäker hör av Dig till mig då får Du proffessionell hjälp med ditt villaköp. Om Du väljer att själv delta i kontroller av Dina entreprenörer eller är Du självbyggare då rekommenderar vi att Du skaffar Dig från oss en sats med egenkontroller som tar fram de kritiska kontrollpunkter i byggnadsprocessen som eliminerar risk för fukt, radon, sättningar, konflikt med lagen mm,